تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

هیدروسیکلون – زلال ساز – آهک زنی – صافی شنی – صافی ذغالی – سختیگیر – قلیاییت زدا

سیستم تزریق مواد شیمیایی

پکیج تصفیه فاضلاب – آشغالگیر – همزن دور تند و کند

مخازن هوادهی و ته نشینی

آب و فاضلاب شهرداری,
آب و فاضلاب شهری گیلان,
آب و فاضلاب شهری مازندران,
آب و فاضلاب شهری کردستان,
آب و فاضلاب شهری کرمانشاه,
آب و فاضلاب شهری هرمزگان,
آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی,  اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید با نمایندگی اصلی این شرکت تماس بگیرید و سفارش تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب در کرج را با کارشناسان فروش و فنی این شرکت در میان بگذارید.
آب و فاضلاب شهری زنجان,
آب و فاضلاب شهری ایلام,
آب و فاضلاب شهری استان گیلان,
آب و فاضلاب شهری آذربایجان شرقی,
آب و فاضلاب شهری همدان,
شرکت آب و فاضلاب شهری همدان,
آب فاضلاب شهری هرمزگان,
آب و فاضلاب های شهری,
شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان,
آب و فاضلاب شهری استان همدان,
تصفیه آب و فاضلاب های شهری,
ادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی,
ادغام شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی,
ادغام آب وفاضلاب شهری وروستایی,
آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد,

Filters water purifier
Hydrocyclones – clarifier – Liming – sand filters – charcoal filter – softener – alkalinity scavenger

Chemical Injection System

Sewage treatment package – Shghalgyr – fast and slow speed mixer

Aeration and sedimentation tanks

Water and Wastewater Utility,
Water and Wastewater Gilan,
Water and Wastewater Mazandaran,
Water and Wastewater Kurdistan,
Water and Wastewater Kermanshah,
Water and wastewater in Hormozgan,
Water and Wastewater West Azerbaijan,
Water and Wastewater Zanjan,
Water and Wastewater Elam,
Water and Wastewater Gilan,
Water and Wastewater East Azerbaijan,
Water and Wastewater Hamedan,
Water and Wastewater Company of Hamedan,
Urban waste water in Hormozgan,
Water and wastewater utilities,
Water and wastewater in Hormozgan,
Water and Wastewater province,
Municipal water and wastewater treatment,
The integration of urban and rural water and wastewater companies,
The integration of urban and rural water and sewage company,
The integration of urban and rural water and sewage,
Water and Wastewater Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad,

Water and wastewater treatment equipment
Water and Wastewater Sistan and Baluchestan, water and sewer Chaharmahal and Bakhtiari, Shghalgyr, the integration of urban and rural water and sanitation, water and wastewater treatment equipment, clarifiers, water and wastewater site in Mazandaran, softener, charcoal filters, sand filters, integration of urban and rural water supply and drainage, aeration tanks, mixing fast and slow away, a cyclone, package wastewater treatment, water and sanitation, urban and rural integration, integration of urban and rural water and wastewater companies