ممبران های لوله ای

طراحی این ممبران ها بسیار ساده می باشد به گونه ای که ممبران مورد نظر یا در درون یک لوله متخلخل قرار می گیرد و یا بر روی سطح داخلی لوله پوشش داده می شود و محلول به درون لوله پمپ می گردد . لوله مصرفی باید فشارهای مورد نیاز در حین کار را تحمل نماید . مایع تغذیه از یک طرف لوله وارد شده و همزمان با جریان رو به جلوی آن در درون لوله ، بخشی از آن به صورت عرضی نفوذ خواهد نمود . قسمت نفوذ کرده که همان محصول مورد نظر می باشد در پوسته بیرونی لوله جمع آوری می گردد. ادامه خواندن “ممبران های لوله ای”

آب شیرین کن های نیمه صنعتی

400 گالنی تک ممبراین 5 مرحله ای

400 گالنی  دو ممبراین 5 مرحله ای

500 گالنی 5 ممبراین پایه دار

600 گالنی دو ممبراین پایه دار ادامه خواندن “آب شیرین کن های نیمه صنعتی”

عملکرد فیلترها

فیلتر الیافی ( پلی پروپلین ) : حذف ذرات معلق در آب ( مانند شن، ماسه و رسوبات مربوط به لوله های آب و کلیه ذرات تا قطر 5 میکرون )

فیلتر کرب گرانول ( اکتیو ) : حذف مواد آلی، کلردار و کلرهای آزاد ادامه خواندن “عملکرد فیلترها”

فیلتر های مخصوص ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

این فیلتر با قابلیت نصب بر روی ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی با نمونه های مشابه کاملا متفاوت بوده، بسیار مقاوم و نشکن می باشد. همانند کاتریج های نمک فسفات قابلیت پاک کردن و حذف رسوبهای آهکی  که در ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی بسته میشوند را دارد. ادامه خواندن “فیلتر های مخصوص ماشین های لباسشویی و ظرفشویی”