پارامترهای عملیاتی برای فیلترهای شنی تحت فشار

فیلترهای شنی تحت فشار اغلب در فشار کاری 2 تا 10 bar کار می کنند. افت فشار در بستر شن و ماسه تمیز، معمولا خیلی کم است اما محسوس می باشد و از طرف کارخانه سازنده و در کاتالوگ آن شرکت مشخص می باشد. این نوع فیلتر ذرات بسیار ریز را از آب می گیرد.

بسیاری از موارد وجود دارد که می تواند به سرعت روی فیلترها اثر گذاشته و آنها را مسدود کنند. فیلترهای شنی در استخرهایی که تازه گچ کاری شده باشند به سرعت مسدود می شوند. همچنین خاک، برگ، مواد زائد دیگر موجب کوتاه تر شدن چرخه فیلتراسیون گردند.

ادامه خواندن “پارامترهای عملیاتی برای فیلترهای شنی تحت فشار”

انواع فیلترهای تولید شده

فیلتر های کارتریج RL (توری)

این فیلترها قابلیت تصفیه ذرات معلق با ضخامت 50 میکرون می باشد. لذا در مراحل اول تصفیه آب قرار می گیرند.این فیلتر ها در اندازه های مختلف 5،7،10،20،اینچی موجود می باشند.

فیلترهای کارتریج RL-A (توری استیل)

این فیلتر دارای توری از جنس استیل بوده و قابلیت تصفیه ذرات معلق با ضخامت 70میکرون را دارا می باشد،این فیلترها در اندازه های مختلف 7،10،20 اینچی موجود می باشند. ادامه خواندن “انواع فیلترهای تولید شده”