فیلتر کارتریجی پلی پروپلین اسپان

فیلترهای کارتریجی پلی پروپلین اسپان:

در این فیلتر ها از آخرین تکنولوژی های روز دنیا جهت تولید استفاده گردیده و 100درصد دارای رشته های اسپان باند پلی پروپلین بوده که سبب کاهش جرم حجمی و غلظت از سطح بیرونی تا درونی هسته می گردد.

ادامه خواندن “فیلتر کارتریجی پلی پروپلین اسپان”