فیلترهای FA و PP

فیلترهای نخی FA

فیلترهای نخی FA

این فیلترها قابلیت تصفیه ذرات معلق در آب از جمله شن، ماسه و آهک را بر اساس نوع الیاف نخ استفاده شده در آن از 100 میکرون تا 1 میکرون را دارا می باشند . این فیلترها در اندازه های مختلف 7، 10 ، 20 اینچی موجود می باشند.

فیلترهای الیاف PP

این فیلترها از الیاف Poly Propylene  ساخته می شوند و معمولا در لایه های اول تصفیه آب در دستگاه های تصفیه آب و هوزینگ های تصفیه آب به کار می روند ، این فیلترها قابلیت حذف شن، گل ولای، ذرات معلق، زنگ آهن لوله ها و … را از اندازه 5 میکرون الی 1 میکرون دارا می باشند. این فیلتر در سایزهای مختلف 7 اینچ 10 اینچ و 20 اینچ اسلیم و جامبو موجود می باشند.

Cotton filters FA

These filters are capable of filtering suspended particles in the water such as sand, gravel and lime according to the type of yarn used in the 100 micron to 1 micron have. These filters are different sizes of 7, 10, 20 inch are available.

PP fiber filters
These filters are made of Poly Propylene fibers and usually the first layer of water in water purification systems and water purification housing are used, the filters ability to remove sand, dirt, dust, rust and pipes. .. micron to 1 micron have the size 5. This 7 inch, 10 inch and 20 inch filter in different sizes Slim and Jumbo are available.

Softener, silica, charcoal filter, membrane filter, education, water purifier replacement filters, replacement filter, water purifier, water purifier replacement filter, replace the filter household water purifier, water filter replacement guide, household water filter replacement method, water purifier filter replacement method, changing the water filter, household water filter replacement, filter replacement water purifier, household water purifier replacement filters, replacement filters for water purification, the water purifier filter replacement