فیلترهای کربن در دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر کربنی دستگاه تصفیه خانگی

تمامی مدل های تصفیه آب خانگی دارای فیلترهای کربنی هستند در دستگاههای تصفیه آب خانگی فیلترهای کربن فعال در مرحله دوم، سوم و پنجم و همچنین در سیستم های پیش تصفیه آب و سیالات واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک، فیلترهای دوش حمام، یخچال های ساید و سایر محصولات استفاده می شود.بر خلاف برخی تولید کنندگان داخلی و خارجی که با استفاده از کربن های غیر خوراکی و غیر بهداشتی که هیچ استاندارد کیفی و رسمی در مواد و محصولات اولیه خود وجود ندارد و موجب آسیب هایی به واحدهایی صنعتی و سلامتی مصرف کننده می شوند، فیلترهای کربنی تولیدی این شرکت، از زغال پوست نارگیل یا کربن زغال سنگی فعال ویژه تهیه شده و با توجه به منشاء گیاهی و منابعی که دارند، عاری از هرگونه ناخالصی مضر نظیر فلزات سنگین بوده و مناسب برای مصارف بهداشتی و خوراکی و صنعتی می باشند .همچنین در ورودی و خروجی فیلتر یک لایه از جنس پلی پروپلین قرار دارد که مانع ورود و خروج ذرات بزرگتر از20میکرون می گردد این لایه به وسیله جوش آلترا سونیک به کپ ها متصل شده است .

همچنین یک لایه حداقل دو سانتی در بالا و پایین فیلتر از ابر مخصوص می باشد که از عبور ذرات و ناخالصی های درشت تر جلوگیری می کند.

All models of household water treatment with activated carbon filters, carbon filters in home water treatment systems in the second, third and fifth, as well as water treatment and fluid systems before large and small industrial units, shower filters, refrigerators and other side Product is used.

The company, coconut charcoal or activated carbon intensive coal preparation and attention to botanical and resources that are free of harmful contaminants such as heavy metals and are suitable for industrial applications and oral hygiene. Also at the entrance and a layer of poly propylene output is filtered to prevent particles larger than 20 microns are the entry and exit of these layers by Ultra sonic welding is attached to the cap.

Also, a layer of at least two centimeters high and low pass filter, which is expected for larger particles and prevents impurities.

Active coal, charcoal filter, membrane filter, carbon filter, making activated carbon filter, carbon filter sales, sales of activated carbon filters, activated carbon filters, activated carbon filters, activated carbon filters, household greenhouse carbon filter, granular activated carbon filter, filter price carbon, active carbon filter price, the price of activated carbon filter, activated carbon filter applications